Verkoopprocedure

09 juni 2017

De online verkoop is gestart.  Hebt u interesse in één van deze exclusieve appartementen? Lees dan verder hoe u eigenaar kunt worden.

1) Inzage in de verkoopstukken

Alle informatie over de woningen vindt u op deze website.  Als u via de website bent ingeschreven ontvangt u hiervan automatisch een e-mailbericht. Op de website vindt u onder andere de brochures, de mogelijkheden van meer- en minderwerk en wat voor sanitair en keuken er standaard in de woningen komt. Neemt op uw gemak alles door en verzamel eventuele vragen voor de verkoopmakelaars.

2) Invullen digitaal inschrijfformulier

U hebt ruim de tijd om u (digitaal) in te schrijven. Toewijzing vindt niet plaats op volgorde van binnenkomst van de inschrijving. Voor vragen kunt u terecht bij de makelaars.  Zij helpen u graag.

Op maandag 19 juni om 09.00 uur sluit de inschrijving.


3) Toewijzing en loting

Op maandag 19 juni om 09.00 uur sluit de inschrijving en dan…?

In dezelfde week worden alle bouwnummers toegewezen. De toewijzing vindt zoveel mogelijk plaats op basis van de eerste voorkeur van een kandidaat voor een bouwnummer.

Met andere woorden, als er slechts 1 kandidaat is voor bouwnummer Z.06.02, dan wordt bouwnummer 10.1 aan die kandidaat toegewezen. Zijn er meerdere kandidaten met een eerste voorkeur voor bouwnummer 10.1, dan wordt er tussen deze kandidaten geloot om te bepalen wie het bouwnummer krijgt toegewezen. Deze procedure wordt op alle bouwnummers in The Gustav toegepast.

Pas als er bouwnummers zijn waarvoor geen enkele kandidaat een eerste voorkeur heeft opgegeven, worden tweede en daarop volgende voorkeuren belangrijk. In dat geval wordt op eenzelfde wijze toegewezen als hierboven omschreven. Bovenstaande procedure wordt herhaald totdat alle bouwnummers zijn toegewezen.

Alle inschrijvers ontvangen uiterlijk maandag 26 juni bericht. Alle kandidaten die zijn ingeloot voor een bouwnummer worden door één van de makelaars gebeld met het goede nieuws. Er wordt dan direct een afspraak ingepland voor een eerste gesprek. De kandidaten die geen woning toegewezen hebben gekregen, ontvangen daarover een e-mail met de mededeling dat zij reserve kandidaat zijn. Dat wil zeggen dat als een kandidaat afvalt of van de woning afziet, dezelfde toewijzingsprocedure gevolgd wordt voor een nieuwe kandidaat voor de vrij gekomen woning.